گواهينامه بين المللي استاندارد صادرات اتحاديه اروپا CE

شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير

دارنده اولين گواهينامه بين المللي استاندارد صادرات اتحاديه اروپا  CE براي اولين بار در ميان شركت هاي نيشكري ايران

علامت CE انطباق محصول با قوانين و مشخصات تعريف شده در اروپاي متحد را نشان مي دهد . محصولي که موفق به اخذ اين آرم مي شود ، مي تواند در تمامي کشورهاي اروپاي متحد و اتحاديه تجارت آزاد اروپا             ( بجز کشورهاي سوئيس و ليختن اشتاين ) بدون محدوديت براي فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهاي اروپايي را پيدا مي نمايد. CE بر گرفته از دو کلمه ‹‹ Community European ›› به مفهوم ‹‹ اروپاي متحد ›› و Conformity European به مفهوم ‹‹ تطابق اروپايي ›› هم اشاره شده مي باشد.

علامت CE ، آرم محصول در اروپاي متحد است و تطابق محصول با الگوها و قواعد (Directive ) تعريف شده در اين اتحاديه را نشان مي دهد . بعبارت ديگر ، داشتن اين علامت بيانگر رعايت حداقل الزامات اساسي تعريف شده در زمينه محصولات صنعتي براي حفاظت از سلامتي و ايمني مصرف کننده و نيز محيط زيست مي باشد .

علامت CE نه تنها بيانگر تطابق محصول با استانداردها و قواعد تعريف شده اروپاي متحد ، بلکه تطابق توليد با الزامات قانوني تعيين شده را هم نشان مي دهد .

 

هدف:

هدف اصلي نشان CE مطابقت محصول با الزامات اساسي مقررات جامعه اروپا است و اجازه مي دهد که محصولات بطور آزادانه در بازار اتحاديه اروپا (EU) و منطقه آزاد تجاري (EFTA) به طور قانوني به فروش برسد.

مزاياي اين استاندارد:

1-  امکان صادرات به کشورهاي اروپايي و ساير کشورهاي مشمول اين استاندارد (شامل کشورهاي حوزه خليج فارس/کشورهاي تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي/عراق/ترکيه و....)

2- سهولت در واردات به کشور عزيزمان ايران

3- ايجاد اطمينان در مصرف کننده و بازار خرده فروشي

4- رعايت حقوق مصرف کننده

5- مزيت رقابتي و تبليغاتي

6- جلب نظر مثبت نهادهاي قانوني

7- امكان شرکت در مناقصات بزرگ دولتي